Richard Lee Stevens CV


Uddannelse


2002-2003: Supervisor uddannelse, Kempler Institut, København

1999 - 2001: Ph.d. Studium,Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik (Bourdieu-seminar), Københavns Universitet

1985: Mag. art. i Kultursociologi,Københavns Universitet

1969: MA i sociology, Emory University, Georgia, USA

1965: BS i sociology, Georgia State University, Atlanta, USA


Beskæftigelse:


2010- nu Privat praktiserende uddannelseskonsulent, coach og supervisor

2010- nu: Timelære, projektvejleder og faglig eksaminator, Institut for Socialt Arbejde/Metropol

1995 -2010: Lektor, Socialrådgiveruddannelserne/MetropolTidligere beskæftigelse:


1991 - 1995: Timelærer, Den Sociale Højskole i København

1985 - 1995: Lektorvikar og timelærer, Socialpædagogisk Højskole

1979 - 1985: Pædagogisk medarbejder, Kofoeds Skole, SPAK Afdeling

1975 -1979: Pædagogisk medarbejder, Klub 47, Narkobehandling, Nordjylland.

1971 - 1975: Pædagogisk medarbejder, Vestervig Børnehave, Vestervig, Nordjylland.

1969 - 1971: Rejse og forskningsstipendiet, Marshall Field Foundation, USA.

1965 - 1969: Undervisningsassistent på Georgia State University, Atlanta, USA.

Aktiviteter inden for det sociale arbejde med og for mænd:


2004

Oplæg for Samfundsvidenskabelige lærere på socialrådgiveruddannelserne i Danmark om ”Kønsdimensionen i uddannelse og praksis i socialt arbejde”, Fredericia.

2004-2011

Studiekreds hvert semester om ”det sociale arbejde med og for mænd”.

2004-2011

Faglig vejleder for Bachelor opgaver, fortrinsvis med emnet mænd og det sociale arbejde. I alt over ca. 15 Bachelor opgaver i perioden mellem 2004-2011.

2005

Organisator af Tværugen på Socialrådgiveruddannelser/Metropol om ”Kønsdimension i det sociale arbejde”

2006-2010

Undervist på grunduddannelse i ”det sociale arbejde med og for mænd”.

2006-2007

Undervist på Det Social Faglige Kandidatuddannelse i ”det sociale arbejde med og for mænd”, både i Ålborg og i København.

2006-2007

Undervist på Den sociale diplomuddannelse, modul 4, kommunikation i ”Sprog og køn. Kønsdimension i det sociale arbejde”.

2007

Kønsforskningskonference, Oplæg om ”Om at udvikle et socialt arbejde for og med mænd”.

2007

Workshop på Socialrådgiverdage, Hotel Nyborg Strand om ”Det sociale arbejde med mænd”.

2007-2011

Undervist i ”Gender studies with special emphasis on the social work with men”, International Course in Social Work, Metropol.

2007 og 2008

Deltog og holdt oplæg på konference ”Social Work for and with men”, University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama USA.

2008

Holdt oplæg med efterfølgende debat om ”Det sociale arbejde med mænd” for underviser faggruppe U3, Socialrådgiveruddannelserne/Metropol..

2007

Oplæg om ”At tale med mænd” på Mandecentret, Christianshavn.

2009

Organisator af Tværugen på Socialrådgiveruddannelserne/Metropol om ”Seksualitet og det sociale arbejde”.


Udgivelser:


Artikler:


”Bog anmeldelse: Hvem slå Martin Luther King ihjel?”, Social Kritik, Nr. 89, november 2003

Bourdieus betydning for praksis i socialt arbejde”, s. 27-30, AKF Nyt 1/2003

”Lad 1000 computere blomstre”, Information, 17. maj, 2000

”Solhaven er meget mere end en pædagogisk indsats”, Socialpædagogen, nr. 19, 23. oktober 1999

”Bourdieus habitus begreb og bofællesskabspædagogik”, Udvikling: Tidsskrift om udviklingshæmmede, nr. 2, 1999

”Kronik: Tag pædagogers viden alvorligt", Børn og Unge, 34/21. august 1997

”Synspunkt: Ny uddannelse, ny tradition", Socialpæ­dagogen, Nr. 14, 10. juli 1997

"En særlig relevant undervisningspædagogik for socialrådgiveruddannelse", duplikeret, 1994, præsenteret på Nordisk Socialhøjskolekomité Konference, DSH-Århus, Danmark, 17.-20. august 1995

"Om integration af viden fra praksis i socialrådgi­verens metodik", duplikeret, 1992

"Om udflytning og vores socialpædagogiske tradition: tanker omkring en forskningskonference for forskere som arbejder med udviklingshæmning", november 1993, duplikeret (udkom som "Synspunkt: Enestående uddannelse", Socialpædagogen, nr. 10, maj 1994)

"Pædagogisk arbejde med sociale netværker i bofællesskaber", Udvikling: Tidsskrift om udviklingshæmmede, nr. 2, 1994

”En hverdags pædagogik relevant for hjemmevejle­dere", Udvikling: Tidsskrift om udviklingshæmmede, nr. 1, 1994

"Hvad er bofællesskabspædagogik?" Udvikling: Tidsskrift om udviklingshæmmede, nr. 4, 4. kvartal, 1993

"Pædagogik er ikke en umulig opgave -- pædagoger­ne skal bare til at bruge deres erfaring i udviklingsarbejdet", november 1993, (udkom som kronik i Børn og Unge, 30. september 1993)

"En udviklingspædagogisk praksis for professionelt ansatte i bofællesskaber for psykisk udviklingshæmmede voksne", oplæg til Årskonference om Forskning i Udviklingshæmning i Norden, 1993


Bøger:


"Empowerment—en demokratisk arbejdsform i socialt arbejde”, s. 93-99 i Birthe Gamst, mfl., red., På spore af kundskabens veje i socialt arbejde, København: Socialpolitisk Forlag, 2004

”Empowerment som en tilgang til socialt arbejde”, s. 11-20 i At give de magtesløse magt. Om demokrati og den sociale udvikling. Socialpolitisk Forlag, 1999

"Bourdieu, habitusbegreb og voksenpædagogik i dag”, i Carsten Nejst Jensen, red., Om voksenundervisning: grundlag for pædagogiske og didaktiske refleksioner. København: Billesø & Baltzer, 1999

"Udslusning til integration eller isolation", s. 738 i Per Holm og Birger Perlt, red., Handicappolitik, Socialpædagogiske Tekster 8, København, 1991


Faglige oplæg:


"Kønsdimensionen i det sociale arbejde: en udfordring til socialrådgiver faget og til social forskning i dag”, Et oplæg til F4 landsmøde, Fredericia Efteråret 2004

”Tværfaglig undervisning og dens relevans i socialrådgiveruddannelsen: Hvilke udfordringer og muligheder giver krav til tværfaglighed på de sociale- og samfundsvidenskabelige fagområder?”, Oplæg til Landsmøde for Samfundsvidenskabelige lærere på De Sociale Højskole, DSH-Århus, 9. maj 2001

”Anvendelse af teori, inddragelse af teori i analysen, samt kobling af teori og data som grundlag for en konklusion”, Oplæg til Landsmøde for Samfundsvidenskabelige lærere på De Sociale Højskole, DSH-K, 24. november 1999

"En udviklingspædagogisk praksis for professionelt ansatte i bofællesskaber for psykisk udviklingshæmmede voksne", oplæg til Årskonference om Forskning i Udviklingshæmning i Norden, 1993


Om Richard Lee Stevens:


”I harmoni med sine holdninger”, Anne Lønstrup, Jyllands-Posten, 7. september 2002.

”At handle på overbevisning”, Jyllands Posten, 12. august 2002

Telefon: 21282457 - E-mail: richard@leestevens.dk
Luk