Egen litteraturliste

Artikler:
 • ”Bog anmeldelse: En karismatisk leder af en social bevægelse mod uretfærdighed”, Social Kritik, Nr. 126, juni 2011
 • ”Bog anmeldelse: Hvem slå Martin Luther King ihjel?”, Social Kritik, Nr. 89, november 2003
 • ”Bourdieus betydning for praksis i socialt arbejde”, s. 27-30, AKF Nyt 1/2003
 • ”Lad 1000 computere blomstre”, Information, 17. maj, 2000
 • ”Solhaven er meget mere end en pædagogisk indsats”, Socialpædagogen, nr. 19, 23. oktober 1999
 • ”Bourdieus habitus begreb og bofællesskabspædagogik”, Udvikling: Tidsskrift om udviklingshæmmede, nr. 2, 1999
 • ”Kronik: Tag pædagogers viden alvorligt", Børn og Unge, 34/21. august 1997
 • ”Synspunkt: Ny uddannelse, ny tradition", Socialpæ­dagogen, Nr. 14, 10. juli 1997
 • "En særlig relevant undervisningspædagogik for socialrådgiveruddannelse", duplikeret, 1994, præsenteret på Nordisk Socialhøjskolekomité Konference, DSH-Århus, Danmark, 17.-20. august 1995
 • "Om integration af viden fra praksis i socialrådgi­verens metodik", duplikeret, 1992
 • "Om udflytning og vores socialpædagogiske tradition: tanker omkring en forskningskonference for forskere som arbejder med udviklingshæmning", november 1993, duplikeret (udkom som "Synspunkt: Enestående uddannelse", Socialpædagogen, nr. 10, maj 1994)
 • ”En hverdags pædagogik relevant for hjemmevejledere", Udvikling: Tidsskrift om udviklingshæmmede, nr. 1, 1994
 • "Hvad er bofællesskabspædagogik?" Udvikling: Tidsskrift om udviklingshæmmede, nr. 4, 4. kvartal, 1993
 • "Pædagogik er ikke en umulig opgave -- pædagoger­ne skal bare til at bruge deres erfaring i udviklingsarbejdet", november 1993, (udkom som kronik i Børn og Unge, 30. september 1993)
 • "En udviklingspædagogisk praksis for professionelt ansatte i bofællesskaber for psykisk udviklingshæmmede voksne", oplæg til Årskonference om Forskning i Udviklingshæmning i Norden, 1993
Bøger:
 • "Empowerment—en demokratisk arbejdsform i socialt arbejde”, s. 93-99 i Birthe Gamst, mfl., red., På spore af kundskabens veje i socialt arbejde, København: Socialpolitisk Forlag, 2004
 • ”Empowerment som en tilgang til socialt arbejde”, s. 11-20 i At give de magtesløse magt. Om demokrati og den sociale udvikling. Socialpolitisk Forlag, 1999
 • "Bourdieu, habitusbegreb og voksenpædagogik i dag”, i Carsten Nejst Jensen, red., Om voksenundervisning: grundlag for pædagogiske og didaktiske refleksioner. København: Billesø & Baltzer, 1999
 • "Udslusning til integration eller isolation", s. 738 i Per Holm og Birger Perlt, red., Handicappolitik, Socialpædagogiske Tekster 8, København, 1991 
Faglige oplæg:
 • "Developing a social work curriculum for and with men within the school of social work”, Paper fremlagt i workshop på Konference om Social Work for and with men, Tuscaloosa, Alabama, USA, maj 2009
 • ”Om at udvikle et socialt arbejde for og med mænd”, Workshop oplæg på Kønsforskningskonference, Foreningen for Kønsforskning, d. 26. april 2008, Konferencetema: ”Hvidhed og andre majoriserende bevægelser”, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet
 • "Kønsdimensionen i det sociale arbejde: en udfordring til socialrådgiver faget og til social forskning i dag”, Et oplæg til landsmøde for Samfundsvidenskabelige faglærer på socialrådgiveruddannelserne, Fredericia Efteråret 2004
 • ”Tværfaglig undervisning og dens relevans i socialrådgiveruddannelsen: Hvilke udfordringer og muligheder giver krav til tværfaglighed på de sociale- og samfundsvidenskabelige fagområder?”, Oplæg til Landsmøde for Samfundsvidenskabelige lærere på De Sociale Højskole, DSH-Århus, 9. maj 2001
 • ”Anvendelse af teori, inddragelse af teori i analysen, samt kobling af teori og data som grundlag for en konklusion”, Oplæg til Landsmøde for Samfundsvidenskabelige lærere på De Sociale Højskole, DSH-K, 24. november 199
 • "En udviklingspædagogisk praksis for professionelt ansatte i bofællesskaber for psykisk udviklingshæmmede voksne", oplæg til Årskonference om Forskning i Udviklingshæmning i Norden, 1993

Om Richard Lee Stevens:
 • ”I harmoni med sine holdninger”, Anne Lønstrup, Jyllands-Posten, 7. september 2002.
 • ”At handle på overbevisning”, Jyllands Posten, 12. august 2002

Telefon: 21282457 - E-mail: richard@leestevens.dk
Luk