Referencer
Udover de ansættelses forhold som vises i mit CV, har jeg fungeret som konsulent, underviser og/eller oplægsholder på følgende arbejdspladser/organisationer:

Rehabiliteringscenter for Flygtninge, Aalborg
Pigegruppen, Københavns Kommune
Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Eksperimentalinstitutionen, København
Frydenholm Skole, Albertslund
LOF Roskilde Kommune
Aktiverings- og Revalideringsprojekt Springbrættet
Gentofte Kommune, Socialforvaltning
Projekt Udenfor, Internationale Konference vedr. hjemløse
Mandecentre, Christianshavn
Københavns Kommune, lBørne- og Ungdomsforvaltningen, Centersekretariatet
Projekt ”Mpowerment2Men”/Nyborg
Socialrådgiveruddannelsen/Esbjerg
Københavns Pædagogseminarium
Tårnby Kommune, Sprogskole
Glostrup Kommune, Erhvervs- og Arbejdsmarkeds Afdeling
PLS Rambøl Management
DANIDA, Danish Fellowship Center
Pædagoguddannelsen Frøbel, Frederiksberg
Socialt Diplom Uddannelse, Holstebro
Odense Socialpædagogiske Seminarium
Sundholm, Københavns Kommune
Københavns Kommunes Kursus Center
Ventilen, mødested for unge, København
Odense Socialpædagogiske Seminarium
Valbybydel
Næstved Handelsskole
Fysio- og Ergoterapeut Skolen, Odense
DEL Voksenvejlederuddannelse
De unges Hus, Karlslunde
UFC, Udviklings og Formidlings Center for Socialt Arbejde med Unge
Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium
Tårnby Kommune. arbejdsmarkedsafdelingen
Det Hvide Hus, Gentofte

Telefon: 21282457 - E-mail: richard@leestevens.dk
Luk