Min baggrund og erfaring med empowerment i det sociale arbejde
 
 
Jeg har beskæftiget mig med empowerment som en tilgang i det sociale arbejde siden jeg var ung og deltog i borgerretsbevægelsen i USA's sydstater.
 
Jeg har arbejdet med empowerment som en social faglig tilgang, lige siden jeg kom til Danmark i 1972. Først i mit arbejde med revalidering af tidligere stofmisbrugere og senere på Kofoeds Skole.
 
I 90érne var jeg med til at organisere et netværk af 15 socialrådgiver og fagpersoner, som på dette tidspunkt underviste på socialrådgiveruddannelser eller var praktikere i det socialt faglige arbejde over hele landet. Vi var fortrinsvis interesseret i at udvikle tilgangen til dansk socialt arbejde og introducere tilgangen i uddannelsen.
 
Vi arbejdede gennem tre år med at holde oplæg for hinanden, læse hinandens skriftlige materiale og støtte og debattere hvordan empowerment kunne bruges i socialt arbejde.I dag har de fleste af deltagere fra dette netværk udgivet bøger, artikler eller fungere som undervisere og konsulenter med empowerment. (Se f.eks. disse bøger som udsprang af netværks samarbejdet: Jytte Faureholm, Fra Livstidsklient til medborger; Maja Lundemark Andersen, Pernille Brok og Henrik Mathiasen, Empowerment på dansk; Jytte Faureholm og Lis Lynge Brønholdt, Familierådslagning: en beslutningsmodel; Jutta Aude, Selvstyret gruppearbejde: empowerment i praksis; Richard Lee Stevens: ”Empowerment -en demokratisk arbejdsform i socialt arbejde”i På sporet af kundskabens veje i socialt arbejde.

Jeg har siden hen skrevet flere artikler og kapitler i bøger om empowerment. Jeg har også været med til at organisere flere landskonferenser om empowerment i 1990’erne. Denne indsats har bl.a. resulteret i at empowerment er en accepteret tilgang i det sociale arbejde, hvor flere projekter, institutioner og organisationer bruger empowerment som et fundament for deres sociale arbejde.
 
Jeg har fungeret som konsulent, underviser og supervisor for praktikere som har arbejdet med en empowerment tilgang i det sociale arbejde. Her har der været tale om fortrinsvis pædagoger og socialrådgivere, men også psykologer, sundhedsplejersker, sygeplejersker og andre social arbejdere f.eks. i væresteder, projekter for unger, eller i en socialforvaltning.

Jeg har løbende, som et led i min stilling som lektor på socialrådgiveruddannelserne/Metropol undervist, holdt studiekredse, seminarer og projekt vejledninger med empowerment som et centralt emne.

Telefon: 21282457 - E-mail: richard@leestevens.dk
Luk