Ressourcetilgang til det sociale arbejde

Varighed:
Aftales nærmere

Udbytte:
Få en grundlæggende forståelse for at arbejde ud fra en ressourcetilgang til løsning af sociale problemer
Praktisk orienteret arbejde med en empowerment tilgang i kommunikation og sagsarbejde.

Målgruppe:
Medarbejdere, som arbejder med sagsbehandling og samtaler med borger med sociale problemer.

Forudsætninger:
En socialfaglig grunduddannelse og / eller arbejdserfaringer fra socialt arbejde.Dit udbytteDu lærer at arbejde med årsag til fremkomst af sociale problemer og ikke kun med de resulterede symptomer, dvs., arbejde med årsag og baggrund til f.eks. alkoholmisbrug, hjemløshed og vold.
Udvikle en grundlæggende forståelse af en empowerment tilgang til det sociale arbejde og de muligheder og begrænsninger som ligger i det.
Opleve en personlig og faglig udfordring i egen sagsbehandling og måde at vejlede og rådgive borgere med sociale problemer.

Indhold:
Kurset beskæftiger sig med:
  • Teorier om en ressource- og empowerment tilgang til det sociale arbejde
  • Praktiske øvelser ud fra kursisternes egne cases for at øve sig i at kunne få øje på ressourcer og ikke kun på sociale problemer.
  • Øvelser i løsningsmodeller, som tager udgangspunkt i ressourcer og arbejde med de udfordringer i kommunikationen tilgangen tilbyder.
  • Drøftelser af de krav og udfordringer som tilgangen præsenterer for fagpersoner, for organisationenen og for den professionelle faglighed

Underviser
Richard Lee Stevens, kultursociolog, mag. art., privat praktiserende konsulent, supervisor og coach, lektor emeritus fra Socialrådgiveruddannelserne Metropol

Telefon: 21282457 - E-mail: richard@leestevens.dk
Luk