Litteraturliste af empowerment litteratur både på nordiske sprog og på engelsk:
 • Anderson, Carolyn, ed., The Rings of Empowerment. A Guide to Discovering and Fulfilling Your Life Purpose as Part of a Co-creative Team, San Anselmo, CA, USA: Global Family, 1993.
 • Andersen, John, Empowerment i storbyens rum : et socialvidenskabeligtperspektiv / redigeret af... [et al.]. - 1. udgave, 1. oplag. - Kbh. : Hans Reitzel, 2003. - 251 sider : ill.. - (Socialpædagogisk bibliotek)
 • Andersen, John og Jørgen Elm Larsen, ”Empowerment og socialt arbejde”, i Socialpolitik / redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller. - 2. udgave, 1. oplag. - Kbh. : Hans Reitzel, 2004, (Socialpædagogisk bibliotek)
 • Andersen, John i Perspektiver på arbejdsmarked, virksomheder og medarbejdere, red.: Peter Nielsen, Emmett Caraker og Jacob Magnussen, 2004. 311 s., Forlag: Aalborg Universitet, CARMA, Serie: CARMA årbog ; 2004
 • Andersen, Maja Lundemark og Kirsten Vinther-Jensen, Empowerment i praksis: et sundhedsfremmeprojekt for arbejdsfrie. Århus amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, tlf., 8944 6423
 • Andersen, Maja Lundemark, Pernille Brok, Henrik Mathiasen, Empowerment på dansk. ; redaktør: Anders Hind. - 1. udgave. - Frederikshavn: Dafolo, 2000
 • Empowerment i revalidering, udarbejdelse: Maja Lundemark Andersen, Kirsten Vinther-Jensen, 2006. 199 sider, Forlag: Afdelingen for Folkesundhed, Aarhus Amt
 • Atkinson, Dorothy, "Life history work with a group of people with learning disabilities", pp. 199-210, Groupwork, Vol. 6(3), 1993
 • Aude, Jutta  Selvstyret gruppearbejde / af Jutta Aude. - 1. udgave. - Frederikshavn : Dafolo, 2000 ( : [Kbh.][eksp. DBK]). - 71 sider
 • Bjerge, Bagga, Empowerment og brugerinddragelse i praksis : mellem forestillinger og det muliges kunst : en antropologisk analyse af forestillinger om "godt" socialt arbejde i relation til praksis blandt svagtstillede metadonbrugere, 2005. 97 sider, Forlag: Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
 • Borchorst, Anette og Birte Sim, "Kønssystem og patriakat",  Grus, Nr. 8, 1987
 • Breton, Margot, "On the meaning of empowerment and empowerment-oriented social work practice",  Social work with groups, Vol 17(3), 1994, s. 23-37
 • Breton, Margot,  "Reaching and Engaging People: Issues and Practice Principles", s. 7-21,  Social Work with Groups, Vol. 8 (3), Fall 1985
 • Breton, Margot, "Relating Competence--Promotion and Empowerment", s. 27-44,  Journal of Progressive Human Services, Vol. 5(1), 1994
 • Brok-Bjerregaard, Pernille og Maja Lundemark Andersen, "Tid til Mere --et udviklingsprojekt for arbejdsfrie", projektbeskrivelse: "Projekt Smuk og Dejligt", Gjellerup­plan, Aarhus, d. 19. december 1995
 • Brown, Robert & Margaret Brown, Empowerment på Jobbet-en bog i serien Den lærende Organisation, København: Industriens Forlag, 1997
 • Center for Social Action, "About the centre: empowering service users to create social change", pjece, Leicester: De Montfort University, Department of Social and Community Studies, Scraptoft Campus, Leicester LE7 9SU
 • Cox, Enid Opal, "The Critical Role of Social Action in Empowerment Oriented Groups", s. 77-90, Social Action in Group Work, Vol. 14 (3/4), 1991
 • Craig, Gary and Marjorie Mayo, editors, Community Empowerment: a reader in participation and development, London: Zed Books, 1995
 • Dahl, Hanne Marlene, og Per Mouritsen, "Magt og Subjektivitet i Feminismen", Grus, Nr. 45, 1995
 • Faureholm, Jytte, "Den klientiserede livsstil: om klientisering og socialt gruppearbejde efter empowerment-modellen", Esbjerg: Formidlingscentret for socialt arbejde i Ribe, Ringkøbing og Vejle amter, ingen dato
 • Faureholm, Jytte, Fra livstidsklient til medborger, København: Munksgaard, 1996
 • Ferguson, Kathy E., "Male-ordered Politics: Feminism and Political Science" i Terence Ball (ed.), Idioms og Inquiry--Critique and Renewal in Political Science, Albany: New York University Press, s. 209-229
 • Mike Fox, "Plain Talk--on empowerment talk", The Ladder, august/sept­embember 1988, s. 2
 • Fuglsang, Anette Rønnow og Morten Hollar, "Projekt Stærk & Dejlig: En interviewbaseret effekt-undersøgelse af et frivilligt åbent tilbud", Brabrand, august 1995, Rekvireret af Fritids- og Kulturforvaltningen, Århus, dupikeret
 • Gobat, Helen, "Ourselves and others: learning disability and empowerment", s. 210-222, Groupwork, Vol. 7(3), 1994
 • Grus, nr. 70, 2004, "Særnummer af tidsskriftet om Empowerment”
 • Gutiérrez, Lorraine, Linnea Glen Maye and Kate DeLois, "The Organisational Context og Empowerment Practice: Implicatiions for Social Work Administration",  Social Work, Vol. 40, Nr. 2, March 1995
 • Gutiérrez, Lorraine M., "Understanding the empowerment proces: Does consciousness make a differnece?", Social Work Research, Volume 19, Number 4, December 1995, s. 229-237
 • Catharina Juul Kristensen, "Individuel empowerment—en metode til differentieret demokratisering af sagsbehandlingen”, I Social Politik 1, 2004, s. 29-34
 • Hanssen, K. B. "Myndiggøring", EMBLA, Fagtidskrift for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, No. 6, 1996, s. 43-47
 • Hanssen, K. B. Empowerment. En presentasjon av empowerment som metode i sosialt arbeid. Fordybningsopgave ved Høgskolen i Oslo, avd. ØKS, Viderutdanning for sosialarbeidere, våren 1996
 • Harrison, "Social Action Research: Empowering communities and service useres to create social change", paper presented to European Board for Social and Urban Policy, Amsterdam, Holland, march 1996, duplikeret
 • Henchman, David and Susan Walton, "Critical incident analysis and its application in groupwork",  p. 189-198, Groupwork, Vol. 6(3), 1993
 • Hilte, Mats, (red.), Kön, behandling och kunskap: om olika vägar ut ur missbruk och social marginalisering: 2005. 257 s., Forlag: Studentlitteratur
 • Mette Horsgaard: "Empowermentorienteret socialt arbejde: elementer til en teoretisk forankring", i Andersen, John, Empowerment i storbyens rum : et socialvidenskabeligtperspektiv / redigeret af... [et al.]. - 1. udgave, 1. oplag. - Kbh. : Hans Reitzel, 2003. - 251 sider: ill.. - (Socialpædagogisk bibliotek)
 • Critical perspectives on empowerment / editor, Beth Humphries. - Birmingham: Venture, 1996. - ix,148p
 • Kondrat, Mary Ellen, "Concept, Act and Interest in professional practice: implications of an empowerment perspective",  Social Service Review (September 1995), 2. 405-428
 • Max Kreuzer og Niels Rosendal Jensen (red.), "Family support" - empowerment af forældre i internationalt perspektiv, , oversættelse af artikler fra tysk ... Peter Flügge ... og Niels Rosendal Jensen, 1. udgave. 2005. 338 sider, Forlag: Danmarks Pædagogiske Universitet
 • Lee, Judith. A. B., The Empowerment Approach to Social Work Practice, New York: Columbia University Press, 1994
 • Lee, Judith. A. B., "Empowerment through mutual aid groups: A practice grounded conceptrual framework",  s. 5- 21, Groupwork, Vol. 4 (1), 1991
 • Linden, Karna,  Kvinnor, hälsa, handling, Göteborg, Göteborgs universitet, Institution for social arbeite, 1991
 • Løvendahl, Brita, Ældre kvinders verden-verdens ældre kvinder-et speciale om empowerment af enlige, midaldrende og ældre kvinder-om at styrke ældre kvinders selvværd og evne til at stille (lokal) politiske krav, Ålborg Universitet, DSK, november 1995
 • Miley, Karla og Brenda DuBois, "Empowerment-based social work practice: an annotated bibliography", september 1997, duplikeret
 • Miley, Karla og Brenda DuBois, Generalist social work practice: An empowering approach, (2nd. ed.), Boston: Allyn & Bacon, 1998
 • Mondros, Jacqueline B., and Scott M. Wilson, Organizing for power and empowerment, New York: Colombia University, 1994 (DSH/K: 30.11 MON)
 • Mullender, Audrey and David Ward, "Empowerment through social action group work: the 'self-directed' approach", s. 125-139, i  Social work with Groups, Vol. 14(3/4), 1991
 • Mullender, Audrey and Dave Ward,  Self-directed groupwork: users take action for empowerment, Groupwork Series, London: Whiting and Birch, 1991
 • Nielsen, Suzanne Wöldike Nielsen og Karen Schmidt, "Empowerment. En ny tilgang i socialt arbejde med langtidsledige i velfærdsstaten”, Speciale, Den sociale Højskole i København, juni 1998
 • Payne, Malcolm, Modern Social Work Theory: A critical introduction., London, Macmillian, 1991 (Kapitel om empowerment)
 • Payne, Malcolm, Teorier i socialt arbejde, oversat af Dorte Herholdt Silver, 1. udgave. 2006. 445 sider, Forlag: Hans Reitzel
 • Pinderhuges, E. B., "Empowerment for Our Clients and for Ourselves",  Social casework: The Journal of Contemporary Social Work, June 1983
 • Rappaport, J., "The Power of Empowerment Language", Social Policy, Nr. 16, Fall 1995, s. 15-21, New York
 • Rietz, Carsten, Recovery, empowerment og brugerstyring : at komme sig og komme videre idé ...: Caia Davida, Pia Larsen, Lone Nielsen, arbejdsgruppe Caia Davida m. fl., fotograf Jasper Carlberg, 2006. 83 sider, illustreret i farver, Forlag: Netværkstedet Thorvaldsen
 • Rondeau, Gilles, ”Empowerment and social practice, or the issue of power in social work”, in Canadian Social Worker, Special Issue, Vol. 2 (1), Summer 2000
 • Servian, Richard, Theorising Empowerment: Individual power and community care, Bristol: The Policy Press, 1996
 • Shoot-Preston, Michael, "On empowerment, partnership, and authority in groupwork practice: a training contribution", s. 5-30, Groupwork, Vol. 5 (2), 1992
 • Simon, Barbara Levy,  The empowerment traditon in american social work: a history, New York: Columbia University Press, 1992
 • Staples, Lee H., "The changing paradigm of helping", 1997, duplikeret +  Staples, Lee H., "Developing, facilitating and sanctioning mental health consumer empowerment: roles for organized consumers, providers professionals, and the mental health bureaucracy", september 1997, duplikeret
 • Staples, Lee H., "Powerful ideas about empowerment ",  Administration in Social Work, Vol. 14 (2), 1990
 • Staples, Lee H., Roots to power: a manual for grassroots organizing, New York: Præger, 1984
 • Stevens, Richard Lee, ”Empowerment som en tilgang til socialt arbejde”, s. 11-20 i At give de magtesløse magt. Om demokrati og den sociale udvikling.  Socialpolitisk Forlag, 1999
 • Stevens, Richard Lee, ”Empowerment—en demokratisk arbejdsform i socialt arbejde”, s. 93- 101 I På sporet af kundskabens veje i socialt arbejde / en antologi af Birthe Gamst, Therese Halskov og Brian Lentz. - Kbh. : Socialpolitisk Forlag, 2004
 • Stockmarr, Marie, Empowerment som bærende princip i frivilligt socialt arbejde, 2007, 118 sider, illustreret, Forlag: Ældremobiliseringen
 • Swain, John, Vic Finkelstein, Sally French and Mike Oliver, editors.  Disabling barriers-enabling Environments, London, Sage Publications, 1993 (DSH/K: 38.7 DIS)
 • Introduktion til motivation og empowerment, Lotte Møller Sørensen og Vagn Strandgaard, idéoplæg: TQMI, tegninger: Mo Fischer og Peter Guckes, 2006. 2. udgave, 2007. 82 sider, illustreret. Forlag: Future Factor Media
 • Tveiten, Sidsel, Den vet best hvor skoen trykker... : om veiledning i empowermentprosessen, 2007. 159 sider, Forlag: Fagbokforlaget
 • VanderPlaat, Madine, "Evaluating for Empowerment: The Critical Case", paper prepared for Crisis in the Human Services: National and International Isues, Cambridge University, september 1996, duplikeret
 • VanderPlaat, Madine, "Beyond Technique: Issues in evaluating for Empowerment", i Evaluation, Vol. 1, Nr. 1, July 1995
 • Wallerstein, Nina, "Powerlessness, Empowerment and Health: Implications for Health Promotion Programs", s. 197-205, American Journal of Health Promotion, January/February 1992,Vol. 6, No. 3
 • Wise, Judith Bula, Empowerment practice with families in distress, 2005. xiii, 324 s., illustreret, Forlag: Columbia University Press
 • Støtte til udstødte: Forsøg med SKP ordning til isolerede misbrugere og hjemløse, Henriette Zeeberg og Carrie L. Lautrup, 2005. 74 s., Forlag: VFC Socialt Udsatte
 • Zippay, Allison, "The politics of empowerment", Social Work, Vol. 40. Nr. 2, March 1995, s. 263-267
Udarbejdet af Richard Lee Stevens Kultursociolog, mag. art. Privatpraktiserende konsulent, evaluator, coach
Mobil tlf. 21282457 - d. 1. marts 1996 (revideret d. 8. december 2010). Ændringer eller tilføjelser modtages gerne!

Telefon: 21282457 - E-mail: richard@leestevens.dk
Luk