Egne artikler

Da området er meget nyt, har jeg endnu ikke fået udgivet artikler eller bøger. Trods det, har jeg skrevet flere artikler, som du kan læse her.

  1. "Ung mænd og dødskørsler", Kronik skrevet af Richard Lee Stevens, juli 2009.
  2. "Vold, maskulinitet og hegemonisk maskulinitet", abstrakt til oplæg i Socialstyrelsens Mandenetværk, d. 13. maj 2011.
  3. "Murens fald og maskulin hegemoni", kronik sendt til Politiken, februar 2011.
  4. "Det Sociale arbejde med og for mænd", synopsis til min bog som er under udarbejdelse.
  5. Studiekreds tilbud: "Det sociale arbejde med og for mænd", beskrivelse af studiekreds som er tilbudt flere gange på Socialrådgiveruddannelserne/Metropol.
  6. "Om at udvikle et socialt arbejde for og med mænd". Abstrakt til et oplæg på Kønsforskningskonference, 2008, Danmarks Pædagogisk Universitet
Telefon: 21282457 - E-mail: richard@leestevens.dk
Luk