Socialt arbejde med mænd

Udbytte:
Du vil blive bedre til at forstå mænds identitet, deres valg af handlinger og deres måde at tale og handle på.

Mænd har brug for at vise at de ”kan”, og at de kan løse deres vanskeligheder gennem en kontant handling, som er med til at bevare eller styrke deres maskulinitet og sociale relationer til andre mænd.

Mænd har brug for kontante oplysninger, løsningsmodeller og et kontant sprog i forhold til at få hjælp fra andre. Du vil på kurset blive bedre til at forstå de mænd, du taler med til hverdag ud fra deres logik, socialisering og måde at handle på, og du vil træne og udvikle en kvalificeret kommunikation med mænd med fokus på at få mænd til at bruge egne ressourcer og handle sig ud af dilemmaer.

Målgruppe
Socialfaglige medarbejdere der arbejder med mænd, der er alene eller er del af familie.

Forudsætninger
Arbejdsmæssig erfaring fra socialt arbejde.

Dit udbytte
 • Blive bedre til at forstå mænds identitet, deres valg af handlinger og deres måde at tale og handle på
 • Blive bedre til at udvikle en frugtbar samtale med mænd i krise – kriser som kan udvikle sig til et socialt problem
 • Blive bedre til at vejlede og rådgive mænd, som er uden for arbejdsmarkedet og som gerne vil ind igen
 • Blive bedre til at udvikle en konstruktiv samtale med mænd ud fra en forståelse af, hvad mænd baserer en handling på i deres hverdag
 • Blive bedre til at forstå mænds brug af sociale netværk
 • Blive bedre til at arbejde med mænd som har sociale problemer og finde løsninger
Kurset vil beskæftige sig med
 • Maskulinitetsteori, identitetsdannelse gennem drenge- og maskulin socialisering
 • På hvilken måde disse faktorer er med til at påvirke mænds identitet og handlinger og hverdag
 • Hvordan man taler med mænd og får mænd til at handle selv og stå fast på egne beslutninger
 • Kurset tager afsæt i gældende teorier om mænd og maskulinitet, samt eksisterende praksis i det sociale arbejde med mænd.
 • Kurset vægter en ressourcetilgang, der skal få mænd med sociale problemer til selv at vælge en udvikling, der vil bedre deres fremtid.
 • Egne cases er velkomne som arbejdsmateriale på kurset.
Underviser
Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., privat praktiserende konsulent og coach, Lektor emeritus..

Telefon: 21282457 - E-mail: richard@leestevens.dk
Luk