Bøger og artikler om mænd og maskulinitet på nordiske sprog:
 • Als Research Aps., ”Mænd der slår kvinder: pilotundersøgelse af mænd med anden etnisk baggrund og deres syn på vold i ægteskabet”, september 2009
 • Andersen, Jan red. Far, skilt og børn!: 12 fortællinger om skilsmisser, 2008, Forlag: Mandecentret
 • Bech, Henning, Kvinder og mænd, København: Hans Reitzels Forlag, 2005
 • Badinter, Elisabeth,  XY - eller: hvad er en mand? Om mandens identitet, København, Tiderne Skifter, 1994
 • Berggren, Anne Marie, red., Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv. Stockholm: Forskningsrådsnämnden, FRN, 1999
 • Borchorst, Anette (red.), Kønsrefleksioner: om magt og mangfoldighed: festskrift til Birte Siim, Aalborg Universitetsforlag, 2006
 • Beauvoir, Simone de, Det andet køn, København: Tiderne Skifter, 1999 (1953)
 • Bratterud, Åse, Kari Emilsen, og Ole Fredrik Lillemyr , Menn og omsorg : i familie og profesjon, Sprog: Olslo: Bergen:Fagbokforlag, 2006
 • Bjöklund, ”Mannens reaktion vid traumatisk kris”, S:t Lukas Utbildningsinstitut, Påbyggnadsutbildning i psykoterapi, Våren 1995
 • Bjerg, Thomas, ”Den tavse mand. Forskning viser at syge mænd er som gamle hanelefanter, der vil være i fred – også for kvindernes omsorg”, Samvirke, august 2003 (om Simon Sjørup Simonsens Ph.d. afhandling, ”Mænd, Sundhed og sygdom”)
 • Blikstad, Eivind, Når menn blir fedre: et knallhardt forsvar for myke verdier, 1990. 102 s., illustreret
  Forlag: Pax
 • Bly, Robert, Jern-Hans: en bog om mænd, på dansk ved Henning Juul Madsen, 1992. 259 sider
  Forlag: Lindhardt og Ringhof
 • Bonde, Hans, Det ekstreme køn: sport, politik og maskulinitet, 2008. 343 sider, illustreret,Forlag: Hovedland
 • Bonde, Hans, m.fl., Når du bli'r far, 2. [i.e. ny] udgave, 2003. 3. oplag, 2005. 131 sider, illustreret, Forlag: Aschehoug
 • Bonde, Hans, mfl., Drenge i kvindedominerede miljøer, udarbejdet for Det Tværministerielle Børneudvalg, 1997,Forlag: Det Tværministerielle Børneudvalg
 • Bordo, Susan,Mandekroppen, København, Tiderne Skifter, 2000
 • Bourdieu, Pierre, Den Maskuline Dominans, København: Tiderne Skifter, 2007
 • Bratterud, Åse, Kari Emilsen, Ole Fredrik Lillemyr,  Menn og omsorg: i familie og profesjon, 2006, Forlag: Fagbokforlaget
 • Carlsen, Johnny, Faderskab efter samlivsbrud – skilmissefæders beretninger om livet uden børn, Kandidatspeciale 2007, Institut for Antropologi, Københavns Universitet
 • Christensen, Hilda Rømer, red., Maskuliniteter, Koordinationen for Kvinder- og Kønsforskning. (Kvinder, køn og forskning nr. 3/99), 1999
 • Christensen, Kaare mfl. Kend din krop, mand, Sundhed, sex, sport og sind, Aschehoug Dansk Forlag, 2006, (Heri Svend Aage Madsen ”Mænd & Sind” om forskelle mellem mænd og kvinders reaktion til krise og sorg, se bl.a. s. 304)
 • Corneau, Guy, Fjerne fædre, fortabte sønner: på vej mod en maskulin identitet, på dansk ved Charlotte Pietsch, 1. udgave. 2000, 198 sider, Forlag: Klim
 • Dalsgaard, Charlotte, ”Nye fortællinger om køn – organisationsudvikling på en kvindearbejdsplads” Kap. 9 i Charlotte Dalsgaard, Værdsat. Værdsættende samtal i praksis, Psykologisk Forlag, 2002
 • Daneskov, Lars, Far på færde, tegninger: Claus Riis, redaktion: Lis Lyngbjerg Steffensen
  1. udgave, 2006. 9. oplag, 2009. 149 sider, illustreret, Århus: Jyllands-Posten
 • Deida, David, Den maskuline mand: udfordringerne ved kvinder, arbejde og seksuelt begær, oversat af Otto Sigvaldi,1. udgave. 2003. 227 sider, Forlag: Borgen
 • Ekvik, Stinar, Ta det som en mann: når menn og kvinner sørger forskjellig, Oslo; Verbum, 2002
 • Englund, Boes, ”Männens herradöme som Pierre Bourdieu ser det”, s. 393-403 i Karin Anna Petersen, Praktikker i erhverv og uddannelse – om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker, Akademisk Forlag, 2001
 • Ervø, Søren Peter Andersen Hove, Nanna Mik-Meyer, redigeret af, Mænd på vej, 1999. 131 sider
  Forlag: Ligestillingsrådet
 • Ervø, Søren og Thomas Johanssen, Bending Bodies. Molding Masculinities, Vol .2, Aldershot: Ashgate, Anstorp, Trine og Eva Exelsen (red), Menn i forandring : en tydeliggjøring av problemer og utviklingsmuligheter, Oslo: Tano, 1990.2003
 • Flyvholm, Flemming, ”Frygten som livsstil: med en alvorlig diagnose fratages man sine handlemuligheder som mand, for behandlerverden har kvindelige værdier og sprogbrug”, Kronik i Politiken, d. 25. juni 2009
 • Folkesson ,Per, Nordisk mansforskning - En kartläggning, Karlsstads Universitet, Institutionen för samhällsvetenskap, Jämställdhetscentrum/Genusvetenskap, 2000
 • 30.  Frank, Søren, red., Sider af mænd - bekendelser fra 90'erne. Dorph-Kempinski. Clemenstrykkeriet Århus 1991
 • Göransson,  Anita, (red.), Maktens kön, 2007, Forlag: Nya Doxa
 • Groes, Mette, Hustruvold: socialrådgiverens arbejdsmetoder, 1. udgave. 2001. 143 sider. Forlag: Gyldendal Uddannelse
 • Gray, John,Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus: to køn, to sprog, to verdener: sådan når I hinanden på dansk ved Inge Bielefeldt, 1. udgave. 1992, 317 sider, Forlag: Borgen
 • Hensen, Per I og Helle Øbo Petersen, Dialog mod vold, København: Systime Academic Forlag, 2004, deri ”Hvorfor slå den man elsker?”
 • Hensen, Per I., Vold i familien i Danmark: beskrivelse af voldelige mænd, som har deltaget i det danske behandlingsprogram "Dialog mod Vold", redaktør: Annika Svensson, 2007, Forlag: Askovgården
 • Hjort, Katin og Steen Baagøe Nielsen, red., Mænd og omsorg (Indledning ”Omsorg, maskulinitet og forskning i forandring”)
 • Holm, Niels, ”Det kønsdiskriminerende gymnasium”, Krøniken i Politiken, d. 1. december 2008
 • Holter, Øystein Gullvåg, redaktør, Män i rörelse. Jamstalldet, förändring och social innovation i Norden (heri Steen Baagøe Nielsen, ”I omsorgens sted – om fædres realitetsorientering og læring af omsorgskompetence i samværet med børn”), Oslo: Gidlunds Forlag, 2007
 • Holter, Øystein Gullvåg, Menns livssammenheng, Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993
 • Holm,  Adam, Timme Bisgaard Munk og Mikkel Thelle, med bidrag af: Jesper Beinov m. fl redigeret af:., Hvordan mand, billedredaktion: Claus Clausen, 2000. 240 sider, illustreret, Forlag: Tiderne Skifter
 • Jensen, Sune Qvotrup, Fremmed, farlig og fræk. Unge mænd og etnisk/racial andenhed– mellem modstand og stilisering, SPIRIT – Doctoral Programme, Aalborg University, Denmark, SPIRIT PhD, Series, Thesis no. 13, Published by SPIRIT & Department of History, International and Social Studies, Aalborg University, Download as PDF on http://spirit.ihis.aau.dk
 • Jensen, T.G., A. Liversage, Fædre, sønner, ægtemænd: Om maskulinitet og manderoller blandt etniske minoritetsmænd, SFI: Social Forskning, 2007. 80 s., med bibl., Forlag: Socialforskningsinstituttet
 • Jønsson, Annette, Fra mand til menneske: styrk dit potentiale og skab det liv, du ønsker, 2009, Forlag: Rosinante
 • Korsaa, Finn, Naturens muntre søn: portræt af den moderne mand, 1. udgave. 2007. 208 sider
  København: Hans Reitzel
 • Kragh-Müller, Sofie, 100 procent far: mænd om skilsmisse, kærlighed og livet som delefar, med bidrag af Peter Wittenburg, foto Kenneth Drabæk, redigering Helene Lund Sylvestersen, 1. udgave. 2006. 226 sider, illustreret, Forlag: Turbine
 • Kruse, Marie og Karin Helweg-Larsen, udført af, for Minister for Ligestilling, Kønsforskelle i sygdom og sundhed,1. udgave. 2004, illustreret i farver, Forlag: Minister for Ligestilling
 • Lammi-Taskula, Johanna, ”Faderskap på arbetsplatsen – att komma ut ur skåpet” i Øystein Gullvåg Holter, redaktør, Män i rörelse. Jamstalldet, förändring och social innovation i Norden, Oslo: Gidlunds Forlag, 2007
 • Claus Lautrup og Jette Heindorf, Mandlig prostitution, 2003, en interviewundersøgelse, 2003, Forlag: VFC Socialt Udsatte
 • Lyager, Jette og Lone Lyager, At bestige bjerge: gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd, 1. udgave. 2005, Forlag: VFC Socialt Udsatte
 • Lyngbye, Paul, Mænd der betaler kvinder: om brug af prostitution, 1. udgave. 2000. 182 sider
  Forlag: Roskilde Universitetsforlag
 • Løkke, Per Are, Fædrenes revolution: Mænd og maskulinitet i en ny tid, København: Hans Reitzels Forlag, 2002
 • Madsen, Svend Aage, Hanne Munck og Marianne Tolstrup, Fædre og fødsler, 1. udgave. 1999. 172 sider, Forlag: Frydenlund
 • Madsen, Svend Aage Madsen, Hanne Munck og Dennis Lind Fædres tilknytning til spædbørn, 1. udgave, Århus: Klim, 2000
 • Ministeriet for Ligestilling, ”Hun er syg, han er sund – tror de: en rapport om kønsforskelle i sygdom og sundhed”, marts 2004
 • Munkholm, Henrik, Per Straarup Søndergaard, I kærlighedens vold : om mænds jalousi og vold mod kvinder, 1. udgave. 2006. 190 sider, illustreret, Forlag: Documentas
 • Møller, Carl-Mar,Mænd, redaktør: Thomas Tomcat, 1. udgave. 2005. 621 sider, Forlag: Carl-Mar Møller
 • Nielsen, Hariet Bjerrum og Monica Rudberg, Historien om Drenge & Piger – kønssocialisering i et udviklingspsykologiske perspektiv, København: Gyldendalske Boghandel, 1991
 • Nielsen, Steen Baagøe, og Thomas Gitz-Johansen, Mænd i migrationsægteskaber - fortællinger om hverdag og vold i danske mænds samliv med udenlandske kvinder, 2006, Forlag: Institut for Uddannelsesforskning og Ministeriet for Ligestilling
 • Nielsen, Steen Baagøe, Mænd og daginstitutionsarbejdsrets modernisering – teoretiske, historiske og etnografiske perspektiver på sammenhæng mellem køn, pædagogisk arbejde og organisering i daginstitutioner, Ph.d. afhandling, RUC, november 2005 (Kapitel om ”Kønsteoretiske indkredsninger og udviklinger” i afsnit om ”Teoretiske indkredsninger”)
 • Nordahl, Bertill, Den mandlige far: om kønnets betydning når du er mand og far og del af et ægteskab, forældreskab og familieskab, 1. udgave. 2005, Forlag: Nielsens
 • Olsen, Bente Marianne, Mænd, orlov og arbejdspladskultur: fire danske virksomheder, 2005. 125 sider, Forlag: Socialforskningsinstituttet, Serie: Socialforskningsinstituttet; 05:19
 • Pedersen, Ina Kjøgx, ”Feministen er en mand: køn på arbejdsmarked”, Weekendavisen, 5. januar 2007
 • Videnscenter for Ligestilling, Hva' nu, mand?: mandeforskning og ligestilling, udarbejdet af: Kenneth Reinicke, Peter Ussing, fotos: John Nielsen, 2001. 32 sider, illustreret i farver, Forlag: Videnscenter for Ligestilling
 • Reinicke, Kenneth, Det hele mand -- manderoller i forandring, København: Schønberg 2002
 • Reinicke, Kenneth, Hva' nu, mand?: mandeforskning og ligestilling, 32 sider, illustreret i farver
  Forlag: Videnscenter for Ligestilling, 2001
 • Reinicke, Kenneth, Mænd i lyst og nød, København: Schønberg, 2004, heri ”Jagten på den pro-feministiske mænd”
 • Reinicke, Kenneth, ”Vold og maskulinitet. Hænger det sammen – manddom og brugen af vold?”, Krøniken Politiken, 27. januar 2007
 • Reinicke, Kenneth, ”Kronik: En ny maskulinitet? Kan det få betydning for fremtidens dominerende og efterlignelsesværdige mandetype, om Obama eller McCain bliver USA’s præsident?”, Politiken, d. 25.10.2008
 • Sataøen, Svein Ole, Drengeliv i familie børnehave, skole og blandt venner, København: Akademisk Forlag, 2004
 • Schei, Berit og Leiv S. Bakketeig (red.), Kvinner lider - menn dør: folkehelse i et kjønnsperspektiv,
  1. udgave. 2007. 258 sider, illustreret, Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Simonsen, Birgitte og Knud Illeris, De skæve køn, 1989. 2 bind
 • Simonsen, Simon Sjørup, Mænd, Sundhed og sygdom – ronkedorfænomenet, Århus: Klim, 2006 (Kapitel 7: Mænd og maskulinitet)
 • Sjørup, Karen (red.), ”Mænd i kvindefag: en europæisk undersøgelse i redefinering af mænds kønsroller, kønsstereotyper og kønsmærker”: rapport 2006, Forlag: CeLi - Center for Ligestillingsforskning ved Roskilde Universitetscenter
 • Solberg, Anne Kristine, ”Kjønn i sosialt arbeid – et (u) aktuelt tema?”, Kap. 9 i Ceciele Omre, mfl. red. Fasetter av sosialt arbeid, Trondheim:Tapir adademisk forlag, 2006
 • Strange, Mimi, Unge krænkere, 2002. 171 sider, Forlag: Socialforskningsinstituttet
 • Turner, Simon, redaktør på dette nummer: Vrede unge mænd?: globalisering, marginalisering og mobilisering, 2004, Forlag: Dansk Institut for Internationale Studier, Serie: Den ny verden; 37. årgang, 3
 • Warming, Kenn, Mænd i kvindedominerede arbejdskulturer: et studie i kønsstereotyper, maskulinitetskonstruktion og manderoller, 2006. 30 sider, illustreret i farver. Forlag: CeLi - Center for Ligestillingsforskning ved Roskilde Universitetscenter
 • Widerberg, Karin, ”Køn og samfund”, kap. 19 i Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen, Klassisk og moderne samfundsteori, København: Hans Reitzels Forlag, 1, oplæg, 1997
 • Ugeskrift for Læger, Temanummer: Køn og sygdomme, d. 18. juni 2007 (deri: Christian Graugaard, ”Kønnet i medicinen – et mørkeland” og Birgit H. Petersen, ”Forskning i køn og kønsforskelle”)
Udarbejdet af Richard Lee Stevens Kultursociolog, mag. art. Privatpraktiserende konsulent Redigeret sidst d. 18. august 2011. Ændringer eller tilføjelser modtages gerne!

Telefon: 21282457 - E-mail: richard@leestevens.dk
Luk