Nyttige links vedr. ”det sociale arbejde med og for mænd”:

VM tænketanken: www.taenketankenvm.dk

Nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier: www.normajournal.org/index.html

Mandecenter København: www.mandecentret.dk/kobenhavn

Selskab for Mænds Sundhed: www.sundmand.dk

Institut for Menneskerettigheder: www.menneskeret.dk

NeMM – Netværk for forskning om Mænd og Maskuliniteter: www.nemm.dk

NiKK – Nordisk institut for Kunnskap om Kjønn: www.nikk.no

Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning: www.kilden.forskningsradet.no

Men and Masculinities: www.jmm.sagepub.com

Men Engage: www.menengage.org

XY Online: www.xyonline.net

Engaging Men: www.engagingmen.net

EIGE – European Institute for Gender Equality: www.eige.europa.eu

CKMM – Center for Køn, Magt og Mangfoldighed, RUC: www.ruc.dk/ckmm

FREIA – Center for Kønsforskning i Aalborg: www.freia.cgs.aau.dk

Koordinationen for Kønsforskning: www.koensforskning.soc.ku.dk

Foreningen for Kønsforskning: www.koensforskning.dk

EDGE – Videncenter for Ligestilling, Diversitet og Køn: www.edge.aau.dk

Telefon: 21282457 - E-mail: richard@leestevens.dk
Luk